Hvad indeholder SHIFT HAPPENS!?

Det er let og enkelt.

Forløbet består af 12 korte visualiseringsøvelser med tilknyttet introduktionsfilm.

Hver visualiseringsøvelse er en træning i sig selv. Først skal du se den film, der introducerer den enkelte visualiseringsøvelse. Dernæst skal du lytte til den enkelte øvelse dagligt i en uge, før du går videre til den næste. Mellem lytningerne er det gavnligt, hvis du genkalder dig den fornemmelse, som øvelsen giver dig. Blot brug 2 minutter på at genkalde dig fornemmelsen – helst flere gange dagligt.

Først træner du din opmærksomhed på tilstande. Du tager fat på at træne åndedræt og kropsbevidsthed, således at du bliver i stand til at berolige dig selv.

Dernæst træner du skift af opmærksomhed, og du vil få fokus på dine egne kompetencer og kvaliteter til gavn for både dig selv og andre. Du lærer også at skifte til tilstande, hvor du føler mere overskud og velbehag ved at genfinde de udgaver i dig, hvor du føler dig mest kompetent og i overskud.

Endelig vil du træne at etablere en sund afstand til negative automatiske tanker, forestillinger og følelser.

Over tid vil du med SHIFT HAPPENS! lære at håndtere svære situationer eller livsperioder med følelsesmæssig fornuft.

Det er kun, når du bliver klog på dig selv, at udvikling er mulig.

cross